Biblioteki cyfrowe…

      Biblioteka cyfrowa , także: internetowa, wirtualna, elektroniczna ‑ to usługa internetowa umożliwiająca udostępnianie w  sieci publikacji cyfrowych takich jak czasopisma elektroniczne lub e‑booki, a  także zdi­gita­lizo­wanych tradycyjnych publikacji papierowych, takich jak czasopisma, książki, mapy, zdjęcia  itp.

Linki umieszczone na naszej stronie umożliwiają:    Europeana – to wspólny punkt dostępu do zbiorów bibliotek, archiwów i  muzeów w  całej Europie.

 
 
 

 

 

 


 
 

    FBC (Federacja Bibliotek Cyfrowych) – to zbiór usług sieciowych opartych na  zasobach polskich bibliotek cyfrowych i repozytoriów.

      Zachęcamy Wszystkich do korzys­tania ze  zbiorów bibliotek cyfrowych, ponieważ mają szerokie pole do popisu szczególnie w  przypadku opra­co­wywania zleceń typowo naukowych, a  ponadto osz­czędzamy czas, który musie­libyśmy przeznaczyć na dotarcie do tradycyjnej biblioteki, dodatkowo możemy z  niej korzystać kiedy tylko chcemy – bo przecież jest czynna 24 godziny na dobę !!!