Biblioteka jest partnerem
konsorcjum o nazwie "Konsorcjum Bibliotek Publicznych Powiatu Radomskiego i Wschodniego Mazowsza"

 Jeśli chcesz korzystać z IBUK Libra w domu:

1. udaj się do swojej biblioteki po kod dostępu do zbiorów

2. wejdź i zaloguj się na stronie    http://libra.ibuk.pl/

 

Z dostepu do IBUK libra mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu lipskiego, pod warunkiem że zostaną naszymi Czytelnikami!