Krystyna Wójtowicz

Dyrektor Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie

e-mail: k.wojowicz22@wp.pl

 

 

Marzena Wójcik

Instruktor GiPBP

e-mail: marzena.wojcik1@wp.pl

 

 

Bożena Giemza

Główny księgowy GiPBP

e-mail: gogie@bib-rzeczniow.eu