CENTRUM  UMOŻLIWIA
 
  • Obsługę komputera- można napisać i wydrukować dowolny dokument
  • Wyszukiwanie informacji w Internecie
  • Zorganizowanie kółek zainteresowań
  • Naukę pisania CV, listu motywacyjnego, podania
  • Wyszukiwanie wniosków w Internecie dla rolników
  • Możesz nauczyć się sprawnego pisania-kurs maszynistki
  • Zakładanie stron www z możliwością ogłaszania produktów rolnych do sprzedaży
  • Możesz skorzystać z fax, ksero

      Zapraszamy codziennie w godz. 12.00-18.00

    Cykliczne spotkania odbywają się w każdą środę  i piątek od godz. 15.00

Kalendarium działań w 2007 roku

 CZYTAĆ I MALOWAĆ, A PRZEZ TO ŚWIAT POZYTYWNIE KREOWAĆ

Pod takim hasłem przebiegać będą działania Centrum Informacji Lokalnej
w Rzeczniowie.  Liczymy, że spotkania z młodymi użytkownikami Biblioteki, która według naszych sponsorów -Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Fundacji „Przezorność”, której fundatorem jest  Prudencial plc z Wielkiej Brytanii ma być Centrum Świata- sprawią wszystkim dużo frajdy. Chłopcy, którzy dołączyli do grupy „Luna” w ubiegłym roku zaproponowali promowanie sztuki współczesnej oraz  konkurs na plakat w technice graffiti pod hasłem: „Bo życie jest sztuką, a sztuka bywa życiem”. Swe poszukiwania rozpoczęli od przeszukania zasobów Internetu na  temat graffiti. Chcą również zorganizować  mini- wystawę „Wandalizm, czy sztuka”. – akcja Młodych przeciw wandalizmowi.

Wszystkich, którzy chcą dołączyć i wspomóc grupę Luna zapraszamy do Centrum Informacji Lokalnej.

czytaj dalej...