Działalność GiPBP w Rzeczniowie

·        Od wielu lat  zanim biblioteka gminna prowadzi  dla uczniów z terenu naszej gminy lekcje biblioteczne. Realizujemy również długoletni program pod hasłem „Biblioteki gminy Rzeczniów promują swój region”. W ramach tego programu realizowane są kolejne zadania:

·         Przy bibliotece istniał zespół muzyczny „Rzeczniowiacy”, który popularyzował twórczość ludową naszego regionu.

·        W Galerii Regionalnych Twórców biblioteka prezentowała twórczość : Władysława Gruszczyńskiego – rzeźbiarza; Zdzisława Jeruzala – malarza; Łukasza Stanisława Pastuszki.

·        Cyklicznie organizowane są Ferie w Bibliotece,  popularyzujące słowo pisane poprzez konkursy , głośne czytanie, warsztaty dziennikarskie.

·        Od 2001 organizowany jest  przez naszą bibliotekę Wakacyjne Plener  Malarski Młodych

·        Realizacja projektu „Biblioteka otwartych drzwi- czyli widzieć inaczej” w ramach uzyskanego grantu z Fundacji OSI w Budapeszcie-  rok 2001

·        Od 1999 cyklicznie  biblioteka organizuje wspólnie z władzami samorządowymi Festyn Rodzinny na Pożegnanie Lata

·        Komputeryzacja biblioteki w roku 2000

·        Przez cztery lata z inicjatywy biblioteki i władz samorządowych ukazywał się Kurier Gminny

·        Zorganizowaliśmy duży konkurs gminny na „Gawędę regionalną”

·        Od 2002 roku biblioteka włączyła się w ogólnopolską akcją „Cała Polska czyta dzieciom”.

·        Biblioteka współpracuje z redakcją kwartalnika „Życie Powiśla”.

·       Wspólnym wysiłkiem - w okresie czterech lat - powstało dwutomowe dzieło, które można kreślić, jako barwną encyklopedię o losach ludzi i dziejach ziemi położonej między Wisłą, Kamienną a Iłżanką. Redaktorem monografii jest dr Czesław Barański, GBP-Sz była koordynatorem prac nad rozdziałem "Gmina Rzeczniów".