Zapraszamy do
„CENTRUM WYMIANY KSIĄŻEK”
gdzie uda się Państwu na pewno znaleźć dla siebie coś ciekawego lub spotkać i  porozmawiać z  innymi miłośnikami książek, których przez kilka majowych dni w  Gminnej i  Powiatowej Bibliotece Publicznej w  Rzeczniowie będzie na pewno wielu.

Biblioteka zaproponuje swoim Czytelnikom książki z  literatury popularnonaukowej oraz pięknej polskiej i  obcej. Do  dyspozycji będą publikacje o  tematyce historycznej, politycznej. Znaleźć też będzie można biografie i  wspomnienia.


     Od tego roku biblioteka zaprasza do  „CENTRUM WYMIANY KSIĄŻEK”, gdzie w  ramach „Tygodnia  bibliotek”, proponujemy wszystkim miłośnikom książek:

udział w  akcji „GIEŁDA  KSIĄŻEK” - za  symboliczną złotówkę –  czytelnicy mogą uzupełnić domową bibliotekę, zakupić cenne, często przez lata poszukiwane książki.

„LOTERIA KSIĄŻKOWA” - Jeżeli „dopisze” pogoda, zapraszamy dzieci i  młodzież do stolika przed budynek Biblioteki, gdzie będą mogli wylosować dla siebie książkę.

KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ - kolekcjonerzy książek mogą dokonać wymiany z innymi kolekcjonerami, biorąc udział w  akcji.