Z dzienniczka wiejskiej bibliotekarki… czyli słów o czytaniu
i jubileuszach.

 

28 listopada … dzień po jubileuszu…

 Na jednym z popularnych, lokalnych  for internetowych padło stwierdzenie (nie jest to cytat dosłowny) - jubileusze nie są potrzebne. Pozwolę sobie nie zgodzić się z tym  stwierdzeniem – trzeba je organizować bowiem stwarzają ponowną okazję do zobaczenia sensowności naszych dziejów, docenić to, że  minione lata nie były stracone!!!

 

Czas wykorzystany czy stracony?

 

 „Badania czytelnictwa dostarczają wielu dowodów na to, że  czytanie dla przyjemności przynosi szereg obiektywnych korzyści, czytelnicy lepiej wypełniają swoje role społeczne, są aktywniejsi w życiu publicznym i kulturowym swoich społeczności” [1].

 To tylko jedno zdanie udowadniające, że czytanie i korzystanie z publicznego dostępu do Bibliotek  nigdy  nikomu nie zaszkodziło, a może nawet pomogło chociaż jednej osobie. Te słowa kieruję do Przeciwników  Wszystkiego!!!.

Sympatyków Wszystkiego zaś informuję, że Biblioteka w Rzeczniowie skończyła 65 lat .

65 lat w małżeństwie to rocznica żelazna, w jeszcze nie tak dawnym  procesie dochodzenia do emerytury –to wiek emerytalny. Ale my wolimy myśleć o naszej placówce jako o żelaznej damie, która wpływa na swoje środowisko lokalne i jest symbolem słowa pisanego, lokalnej informacji, czytelnictwa, kultury oraz nieformalnej edukacji.

To święto Biblioteki znaczy dla nas wiele. Mogliśmy gościć  wielu Ważnych dla Biblioteki Ludzi: władze samorządowe Powiatu Lipskiego, gminy Rzeczniów, radnych, sołtysów, dyrektorów  współpracujących z Biblioteką jednostek organizacyjnych, bibliotekarzy z bibliotek publicznych i pedagogicznej z terenu Powiatu Lipskiego oraz byłych bibliotekarzy, którzy   pracowali   na przestrzeni tych wielu lat  ze  wspaniałymi czytelnikami, bez których  odwiedzin biblioteka byłaby miejscem  bardzo smutnym.

Były wiersze o czytaniu (tak wspaniale recytowane i śpiewane  przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Rzeczniowie), były kwiaty i podziękowania.

 Był zaprezentowany Plan rozwoju Biblioteki na lata 2012- 2014” jako efekt naszego udziału w Programie Rozwoju Bibliotek.

Byli rodzice z dziećmi, które wzięły udział w konkursie jednego wiersza 
pt.„ Moja Biblioteka ma 65 lat ”.

 Był interesujący wartki film o historii Biblioteki pt. „Codziennie od 65 lat”.

 

Tym, którzy zechcieli poświecić  swój cenny czas dziękujemy.

Tym,  którzy nas cenią dziękujemy.

Tym, którzy nas krytykują dziękujemy.

Tym, którzy zechcieli skorzystać z naszej pomocy  zapraszamy!!!

Wszyscy bowiem tworzymy naszą małą lokalną rzeczywistość ….

 

 

27 listopada 2012 r….dzień jubileuszu…Wspomnienia wyczytane z Kronik Bibliotecznych

 

Rzeczniowska biblioteka została utworzona 8 maja 1947 roku.

W chwili założenia posiadała 80 woluminów- darów od miejscowego społeczeństwa. W ciągu blisko dwóch lat nastąpił wyraźny rozwój placówki, co przejawiało się większą liczbą woluminów, punktów bibliotecznych i czytelników. Na koniec 1949 r. biblioteka posiadała 1357 woluminów i dwa punkty biblioteczne przy szkołach w Pasztowej Woli i Grabowcu. Dwa lata później księgozbiór wzrósł do 2196 woluminów, przy szkołach działało sześć punktów bibliotecznych, a na terenie gminy zarejestrowanych było 694 czytelników.

 

Na przestrzeni dziesięcioleci, w związku z reformami administracyjnymi kraju ulegała przemianom. Mimo licznych przeprowadzek, zawsze dążyła do ulepszeń, unowocześnień, żeby jak najlepiej pełnić swoją rolę. Obecnie, biblioteka to wypożyczalnia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z dobrym, aktualnym stale uzupełnianym księgozbiorem, do którego czytelnik ma dostęp, czytelnia ogólna z księgozbiorem podręcznym oraz czasopismami i czytelnia internetowa z czterema stanowiskami komputerowymi ze stałym łączem internetowym i siecią wi-fi dla czytelników.

Dzisiaj Biblioteka jest znaną i prężnie działającą w środowisku instytucją. Aby sprostać wyzwaniom XXI wieku od wielu lat  realizowane są projekty inicjatyw młodzieżowych w ramach programu Równać Szanse – Polskiej Fundacji Dzieci
i Młodzieży.

Biblioteka uczestniczy z młodzieżą w skutecznym promowaniu swojej gminy realnie i wirtualnie. Wprowadzamy również atrakcyjne formy warsztatowe, organizujemy spotkania literackie i tematyczne, jesteśmy organizatorami wystaw promujących regionalnych  i lokalnych twórców.

 Trzy placówki biblioteczne w gminie Rzeczniów (biblioteka gminna oraz Filie
w Pasztowej Woli i w Grabowcu) starają się być trzecim miejscem spotkań(poza domem i pracą).

 Od wielu lat nasze placówki biblioteczne są Bibliotekami otwartych drzwi zarówno dla inicjatyw lokalnych jak i dla nowych i tych wiernych od wielu, wielu lat użytkowników.

 

 

 

28 listopada … dzień po jubileuszu… kilka refleksji i  zaproszenie

 

Jubileusz 65-lecia jest dobrą okazją do przypomnienia historii, a także podsumowania działalności rzeczniowskiej biblioteki. W ramach obchodów wręczyliśmy dyplomy i podziękowania czytelnikom, pracownikom i przyjaciołom biblioteki.

Z okazji jubileuszu, w bibliotece  można także obejrzeć wystawę  malarstwa Pani Magdaleny Korłbut oraz zajrzeć do Kronik Biblioteki w Rzeczniowie, Grabowcu
i Pasztowej Woli.

 

Dyrektor GiPBP w Rzeczniowie

Krystyna Wójtowicz

 [1] Z. Zasacka, Zagubieni w lekturze- czas wykorzystany czy stracony. [w:] Czas ukoi nas. Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie. Wydawnictwo Adam Marszalek. Toruń 2008, s. 245.