Podaj dalej…  I Spotkanie  w ramach wymiany doświadczeń  bibliotekarzy.

 

Pierwsze spotkanie w ramach Mikrograntu „Podaj Dalej” odbyło się w GBP 
w Wolanowie  18 października 2012 r.  Organizatorami spotkania była: Gminna
 i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie.
 W spotkaniu uczestniczyły biblioteki partnerskie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek: Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku, Miejsko- Gminna Biblioteka  Publiczna w Pionkach. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze powiatu lipskiego reprezentujący następujące biblioteki: Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna  w Lipsku, Biblioteka Publiczna w Chotczy, Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Solcu nad Wisłą, Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie.

Gościem specjalnym spotkania była sekretarz Gminy Wolanów – Pani Małgorzata Szczepaniak  oraz  artysta pan Krzysztof Jaskólski.

Pierwszym punktem spotkania było uwrażliwienie bibliotekarzy na „Czytanie dzieł sztuki”- Na temat odbioru dzieła  sztuki pod względem estetycznym i znaczeniowym  mini wykładu udzielił nam Pan Jarosław Pajek z  Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku. Uczestnicy spotkania mogli zetknąć się z wspaniałymi zbiorami Muzeum pokazanymi specjalnie dla nas od kuchni”, czyli części magazynowej. Zwiedziliśmy również wystawę

Kolejne punkty spotkania odbyły się już w siedzibie gościnnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie. Dyrektor placówki Pani Elżbieta Aderek  przedstawiła zaproszonych gości i zapoznała nas z ofertą swej biblioteki, m.in. z przepiękną wystawą twórczości Krzysztofa Jaskólskiego ( zdjęcie poniżej: od lewej Sekretarz gminy Wolanów Pani Malgorzata Szczepaniak, Krzysztof Jaskólski, Elżbieta Aderek- dyrektor GBP w Wolanowie)

Po wstępnym przedstawieniu się uczestników spotkania przystąpiono do zasadniczych punktów programu mianowicie dokonania analizy potrzeb użytkowników współczesnej biblioteki na przykładzie doświadczeń bibliotekarzy. Uczestnicy podzieleni na grupy mieli za zadanie wymienić uwagi na temat potrzeb widzianych w swoich środowiskach.

Podsumowując pracę w grupach wybraliśmy tylko te, które były inne, bardziej nowatorskie i niepowtarzalne. A mianowicie:

  • Uniwersytet III wieku,
  • Kącik „Książka przy kawie”
  • Jak termu zaradzić, czyli sposoby na pokazanie biblioteki i jej usług
     w środowisku lokalnym

Następnie wykorzystanie narzędzi internetowych w pracy biblioteki omówiła – instruktor GIPBP w Rzeczniowie-Pani Marzena Wójcik. Zwróciła uwagę na istotną rolę nas bibliotekarzy w udzielaniu pomocy czytelnikom i użytkownikom biblioteki. Dzięki różnym narzędziom komunikacyjnym, informacyjnym, programom bibliotecznym, codzienna praca bibliotekarzy może być łatwiejsza i bardziej efektywna, a potrzeby osób odwiedzających bibliotekę lepiej zaspokojone. 

Następnie Pani Mariola Kruk- zaprezentowała blogi Filii Bibliotecznej w Grobowcu
 i w Pasztowej Woli jako przykład skutecznego informowania czytelników o działaniach bibliotek, promowania książek oraz osiągnięć czytelników.

Czas na dyskusję poświęcony był istotnym problemom bibliotek( zbyt małym lokalom , likwidacji filii bibliotecznych). Wymieniono również doświadczenia i uwagi na temat programu Mak Plus, ponieważ wielu z uczestników spotkania stoi przed problemem wyboru takiego programu.

W podsumowaniu spotkania sekretarz Gminy Wolanów, pani Małgorzata Szczepaniak, podkreśliła istotną rolę działań bibliotek w środowisku lokalnym. 

Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do kolejnej biblioteki partnerskiej, a mianowicie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Prztyku. Nasza koleżanka Jadwiga Gajewska (dyrektor biblioteki) stwierdziła, że poczeka na naszą wizytę cierpliwie do lutego 2013 roku. Natomiast spotkanie w Gminnej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rzeczniowie zaplanowane jest na marzec 2013 roku.

Uczestnicy spotkania uznali je za udane.

 Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna dziękuje  Pani  dyrektor  Elżbiecie Aderek- oraz Paniom Danucie Żuchowskiej oraz Barbarze Sadownik za bardzo fachowe i partnerskie podejście pracowników GBP w Wolonowie do przygotowania I spotkania w ramach mikrograntu Podaj Dalej.