Nieformalna Grupa Młodzieżowa „Luna ” 
i jej działania

 
„Co poza ziemią?”

 Choćbyś poznał Ziemię całą,

Milion gwiazd jeszcze zostało ...

Od 1 września do 30 listopada 2003 r. na terenie Rzeczniowa dzieci i młodzież szkolna z miejscowych szkół wezmą udział w obserwacjach nieba.

„Co poza ziemią ?” to tytuł projektu realizowanego przez naszą nieformalną grupę „Luna” działającą przy Gminnej Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Rzeczniowie.

Wszystko zaczęło się tego lata, w lipcu. Wtedy właśnie wyjechałyśmy na szkolenie w ramach Programu „Szkoła Młodych Liderów”, organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi (FWW). Na warsztatach nauczyłyśmy się technik komunikacji międzyludzkiej oraz dowiedziałyśmy się jak pisać dobry wniosek o dotację. Po pięciodniowym szkoleniu napisałyśmy projekt na konkurs, w ramach którego FWW udzieliła nam dotacji w wysokości 2 000 zł. Pieniądze przeznaczamy na  zakup teleskopu, odpowiednich map, pomocniczej literatury oraz wszystkich materiałów potrzebnych do realizacji projektu.

Przez trzy kolejne miesiące organizowane będą obserwacje nieba dla 20 osobowej grupy dzieci i młodzieży szkolnej. W planach mamy stworzenie pamiątkowego albumu z raportami z obserwacji oraz zdjęciami nieba zrobionymi podczas obserwacji.

Przez realizację naszego projektu chcemy dać możliwość młodym ludziom zdobycia doświadczenia, rozwoju i pogłębiania wiedzy.

Wszechświat jest piękny, a my jako jego mała część wiemy o nim niewiele. Dlatego celem projektu jest również zmniejszenie niewiedzy o kosmosie oraz pokazanie rzeczy, których jak dotąd uczniowie nie mogli sobie wyobrazić.

Poprzez zabawę chcemy pomóc uczestnikom projektu w przyswajaniu trudnej terminologii astronomicznej. Mamy nadzieję, że doświadczenie zdobyte podczas warsztatów przyczyni się do podniesienia ocen uczniów z przedmiotów związanych z fizyką i astronomią.

Po zakończenie projektu teleskop pozostanie własnością Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej a z nadejściem wiosny obserwacje zostaną wznowione.

„Klub Włoczykija”

    Podczas  wielu spotkań, które nasza grupa prowadziła w czasie trwania projektu „Co poza ziemią” narodził się pomysł „Klubu Włóczykija”. Dzieci i młodzież, z którymi realizowaliśmy ten projekt stwierdzały, że brak im jest pieszych, bądź rowerowych  wędrówek  z biwakowaniem i ogniskiem. Dlatego uważamy, że warto iść za ciosem  i wykorzystać pewne umiejętności i nawyki jakie wypracowane zostały  w czasie trwania poprzedniego projektu. Jest to pomysł dzieci, wobec czego liczymy, że sprawdzi się w stu procentach. Tym bardziej, że wiemy jak dużo dzieci z naszej miejscowości spędza czas w sposób  nie mający nic wspólnego z odpowiedzialnością, pracą  i odpoczynkiem zorganizowanym w grupie. Liczymy też, że uczestnicy tego projektu posiądą pewne umiejętności, które przydadzą się w wędrówkach /orientacja w terenie, ekologiczne zasady turystyki, kultura osobista w kontaktach na szlaku turystycznym, zasady udzielania pierwszej pomocy, umiejętność gromadzenia informacji o swoim regionie/. Do realizacji tego zadania potrzebne będą nam namioty. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, chcemy większość wypraw prowadzić w grupach 10 osobowych, plus dwóch opiekunów. Dlatego zamierzamy zakupić namioty, karimaty oraz inne podstawowe wyposażenie.

Po zakończeniu projektu Grupa Luna planuje przekazanie sprzętu (namioty, śpiwory, karimaty) samorządowi uczniowskiemu przy Zespole Szkół w Rzeczniowie/ odpowiedzialnym za dalsze prawidłowe wykorzystanie sprzętu będzie opiekun samorządu uczniowskiego/.

Cel projektu.

  Chcemy aby uczestnicy Klubu Włóczykija poznali zagadnienia bezpiecznej turystyki oraz walory krajoznawcze i kulturowe naszego regionu. Chcemy również przybliżyć wartości kulturowe gmin oddalonych od dużych ośrodków miejskich.  Zależy nam na wzbudzaniu wśród uczestników projektu szacunku i miłości do przyrody, co możliwe jest tylko dzięki bezpośredniemu z nią kontaktowi. Inne nie mniej ważne cele naszych działań to:

·        zachęcanie do poszerzania i pogłębiania wiedzy o  swojej miejscowości i jej najbliższych okolicach

·        nawiązywanie kontaktów interpersonalnych celem zebrania informacji,

·        gromadzenie i porządkowanie zebranych informacji,

·        nauczenie metod i technik pracy związanej z zebraniem informacji i ich opracowaniem,

·        zastosowanie zdobywanej wiedzy w praktycznym działaniu,

·        kolekcjonowanie rzeczy związanych z poznawanym regionem /mapy, widokówki, legendy, pamiątki /,

·        nabywanie umiejętności radzenia sobie w różnych życiowych sytuacjach,

·        nauczenie się ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu, poprzez uczestniczenie w wycieczkach krajoznawczych

·          identyfikowanie się z wartościami naturalnymi i kulturowymi regionu,

·        przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnej miejscowości,

·        nabywanie umiejętności świadomego promowania rejonu zamieszkania

Dla kogo projekt jest przeznaczony

Projekt przeznaczony jest dla grupy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczniowie. Jest to grupa 20 osobowa. Liczymy, że do dalszych działań włączą się kolejni zainteresowani turystyką oraz poznaniem własnego regionu.

 Opis projektu:

Od wielu lat bardzo prężnie działające na naszym terenie harcerstwo przestało istnieć. My, którzy jesteśmy po dwudziestce byliśmy chyba ostatnimi rocznikami, jakie uczestniczyły w obozach, biwakach, zaznały zorganizowanego życia obozowego. Uważamy, że taki rodzaj spędzania wolnego czasu  potrafi wiele nauczyć. Tym bardziej, że jak wcześniej wspomnieliśmy dzieci i młodzież same poddały nam ten pomysł.

Szczegółowy opis działań jakie będą przeprowadzone w trakcie realizacji projektu:

·        Zakup sprzętu/Namioty, śpiwory , karimaty/

·        Promocja i reklama projektu

Chcemy zapoznać młodzież i ich rodziców z projektem podczas  uroczystego apelu na zakończenie roku szkolnego. Liczymy, że oprócz tych osób już zainteresowanych wyłonią się jeszcze inni zwolennicy naszego projektu (rodzice chętni nam pomóc i dzieci, które skorzystać zechcą z tej formy wypoczynku czynnego).

Grupa wykona również plakaty informujące o projekcie  mieszkańców naszej miejscowości.

·        Aby uprzyjemnić uczestnikom projektu czas wolny planujemy zrealizować warsztaty regionalne, podczas których uczestnicy samodzielnie będą zbierać ciekawostki o naszym regionie. W grupach będziemy je opracowywać.

·         Wyjazdowe warsztaty leśne, zajęcia z mapą w terenie( wycieczki rowerowe )mające na celu  poznanie naszej najbliższej okolicy oraz zapoznanie się z ekosystemem leśnym i jego ochroną.

·        Mamy wielu przyjaciół harcerzy. Chcemy nawiązać współpracę z zaprzyjaźnionym Hufcem w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wraz z nimi przekazać młodzieży zasady obozowania, bezpiecznej turystyki, zachowań na szlakach turystycznych.

·        Uczestnicy układają plan biwaków według którego organizujemy „wypady”pod namioty.

·         Ze względu na ważność zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia chcemy przeprowadzić kurs udzielania pierwszej pomocy.

 

·        Chcemy również, aby  uczestnicy projektu sami opracowali trasy wycieczek, ucząc się w ten sposób organizacji.

·        Wycieczki jednodniowe do Iłży, Wąchocka, Rakowa i Gór Świętokrzyskich /zwiedzamy Muzeum Regionalne oraz ruiny zamku zapoznajemy się z  historią cystersów, arian/

·        Podczas obozowania chcemy również prowadzić obserwacje astronomiczne.

·        Opracowanie folderu na podstawie wcześniejszych zajęć, wycieczek.

·        Konkurs „Wybiegamy w przyszłość - wizja mojego regionu za...lat”

·        Zorganizowanie wystawy zdjęć z wspólnych wędrówek oraz prac konkursowych. 

·        Po spotkaniach i wycieczkach uczestnicy piszą raporty, dokumentując je zdjęciami, rysunkami.

Wiemy, że nasze działania przyciągną uwagę wielu dzieci i młodzieży. Zakupiony sprzęt turystyczny z całą pewnością zostanie wykorzystany niejednokrotnie.

 

W 2005 roku Nieformalna Grupa Młodzieżowa  „Luna” realizowała projekt „Klub Włóczykija – z angielskim za pan brat”, na który uzyskała grant w wysokości 3.700 złoty od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Cele tego projekt były następujące:

 

1.      Nauka języka angielskiego przez zabawę, komunikacja w realnych sytuacjach życiowych.

2.      Poznanie kultury krajów anglojęzycznych.

3.      Nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami uczącymi się języka angielskiego poprzez Internet.

4.      Gromadzenie i porządkowanie zebranych informacji.

5.      Nauczenie metod i technik pracy związanej z zebraniem informacji i ich opracowaniem /metoda szybkiego zapamiętywania słówek/.

6.      Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

7.      Kolekcjonowanie rzeczy związanych z poznawanym krajem /mapy, widokówki, pamiątki/.

8.      Nauczenie się ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

9.      Identyfikowanie się z wartościami kulturowymi innych krajów.